De verschillende manieren waarop vennootschappen resultaten verwerken en uitkeren

Vennootschappen kunnen hun winst op verschillende manieren aanpakken, afhankelijk van hun doelen en de economische omstandigheden. In deze blog gaan we dieper in op enkele veelgebruikte methoden, zoals de liquidatiereserve, de individuele pensioentoezegging (IPT) en dividenduitkeringen. We zullen kijken naar wat deze methoden precies inhouden, wat hun voordelen zijn, en in welke situaties ze het meest geschikt zijn. Of je nu een ondernemer bent die overweegt om een vennootschap op te richten, of gewoon meer wilt weten over hoe vennootschappen hun winsten beheren, deze blog biedt nuttige inzichten en praktische informatie. Lees verder om meer te ontdekken over resultaatverwerking en uitkeringen van vennootschappen.

De voordelen van resultaatverwerking en uitkeringen van vennootschappen

Als zelfstandig ondernemer is het van groot belang om op een slimme manier met het geld van je onderneming om te gaan. Eén van de manieren om dit te doen is door gebruik te maken van verschillende soorten resultaatverwerking en uitkeringen van vennootschappen. Het toepassen van deze financiële instrumenten kan je helpen om op korte en lange termijn te profiteren van verschillende voordelen, zoals het opbouwen van reserves, het verlagen van de belastingdruk en het uitkeren van dividend.

Daarnaast kan het gebruik van deze instrumenten helpen om de financiële stabiliteit van de onderneming te versterken en bijdragen aan het creëren van een solide basis voor toekomstige groei.

Liquidatiereserves: een goed idee of niet?

Dit is een reserve die vennootschappen kunnen aanleggen met als doel om in de toekomst een belastingvrije uitkering aan de aandeelhouders te kunnen geven bij liquidatie van de vennootschap. Enkel kleine vennootschappen komen hiervoor in aanmerking. De grootte van de vennootschap hangt af van het balanstotaal, de jaaromzet en het jaargemiddelde van het personeelsbestand. Bovendien moet de liquidatiereserve worden aangelegd ten laste van de winst van het boekjaar waarin de reserve wordt aangelegd.

Je kan deze reserve aanleggen door de winst van je vennootschap volledig of gedeeltelijk te boeken als liquidatiereserve in de jaarrekening. De liquidatiereserve wordt belast aan een tarief van 10% in het jaar van aanleg. Daarna start een wachttermijn van 5 jaar. Indien een liquidatiereserve wordt uitgekeerd na dit wachttermijn is er nog 5% roerende voorheffing verschuldigd. Bij een vereffening of stopzetting valt deze laatste 5% weg. Toch binnen de 5 jaar laten uitkeren? Dan is er een hoger percentage in roerende voorheffing verschuldigd.

Dit maakt het een aantrekkelijke manier om winst opzij te zetten voor toekomstige investeringen of voor de opvang van mogelijke risico’s.

Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap

Een ander type resultaatverwerking dat veel voorkomt bij vennootschappen is de dividenduitkering. Dit houdt in dat een deel van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de vennootschap. Dividenduitkeringen zijn een manier om aandeelhouders te belonen voor hun investering in de onderneming en kunnen ook dienen als een manier om het aantrekkelijker te maken om in de vennootschap te investeren.

 

Deze uitkeringen worden berekend op basis van de winst die de vennootschap heeft gemaakt in het boekjaar of via de overgedragen winsten. Aandeelhouders hebben recht op een deel van deze winst, maar het is aan de algemene vergadering van aandeelhouders om te beslissen hoeveel er wordt uitgekeerd.

Er moet 30% roerende voorheffing op betaald worden. Als het geld niet meteen nodig is, wordt er beter geopteerd voor liquidatiereserve < wachttermijn van 5 jaar < slechts 15% belastingen (10% bij aanleg en 5% roerende voorheffing bij uitkering) in totaal bij uitkeren door min. 5 jaar te wachten.

De resultaatverwerkingsoptie van VVPR bis dividenden

Bij Kantoor Dewulf adviseren wij onze klanten regelmatig over de mogelijkheden van VVPR bis dividenden als resultaatverwerking voor hun vennootschap. Kleine vennootschappen kunnen namelijk dividenden uitkeren tegen een verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing op zgn. VVPR-bis kapitaal. Dit kan zowel bij kapitaalsverhogingen als bij de oprichting van nieuwe kleine vennootschappen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten de dividenden aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder het feit dat ze afkomstig moeten zijn van nieuwe aandelen op naam die verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld vanaf 1 juli 2013 en dat de aandelen ononderbroken in volle eigendom zijn behouden vanaf de kapitaalinbreng. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen vennootschappen dus aantrekkelijkere dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders, wat weer gunstig kan zijn voor de groei en ontwikkeling van de onderneming. 

IPT of individuele pensioentoezegging

Een andere veelvoorkomende vorm van resultaatverwerking voor vennootschappen is de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dit is een manier voor bedrijfsleiders om aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop het wettelijk pensioen. De vennootschap betaalt premies voor het pensioenplan van de bedrijfsleider en kan deze premies als kosten aftrekken van de belastbare winst. De bedrijfsleider kan dan later bij pensionering genieten van het aanvullend pensioen dat is opgebouwd met deze premies.

IPT is een interessante voor bedrijfsleiders die willen investeren in hun eigen toekomstige pensioen, terwijl de vennootschap ook fiscale voordelen kan genieten.

IPT biedt ook mogelijkheden voor vastgoedinvesteringen. Door het benutten van deze optie, kun je ervoor kiezen om het IPT fonds eerder uit te keren (weliswaar met enige belasting, maar niet op hetzelfde hoge niveau als anders) om zo te investeren in onroerend goed.

Conclusie

Al deze soorten resultaatverwerking (met uitzondering van IPT, want dit valt niet onder resultaatverwerking) voor vennootschappen kunnen helpen om de financiële stabiliteit van je onderneming te versterken en bij te dragen aan het creëren van een solide basis voor toekomstige groei. De keuze voor een bepaalde methode is afhankelijk van de doelstellingen van de onderneming en de economische omstandigheden.

Heb je persoonlijk advies nodig, twijfel je of zit je met vragen? We helpen je graag verder, maak een afspraak met één van onze dossierbeheerders.

2023-05-10T16:05:43+00:00 april 17th, 2023|Financial, Taxes|0 Comments