Goed om te weten: alles over de afschaffing van het btw-attest van 6%

Herstellings- en renovatiewerken uitgevoerd aan woningen zijn, onder bepaalde voorwaarden, onderworpen aan het btw-tarief van 6%. Deze voorwaarden zijn de volgende: 

De woning is ouder dan 10 jaar en dient hoofdzakelijk privématig gebruikt te worden. De uitgevoerde werken worden rechtstreeks gefactureerd aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder). De levering en plaatsing van de materialen dient wel door dezelfde aannemer te gebeuren. 

Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden om het verlaagd btw-tarief toe te passen, dient de opdrachtgever een niet-gestandaardiseerd attest te ondertekenen om deze vervolgens te bezorgen aan de uitvoerder van de werkzaamheden. Dit attest moet bij de factuur bewaard worden als bewijs.  

Nieuwe regelgeving

Deze regels gelden in elk geval tot en met 30/06/2022. Goed nieuws: vanaf 01/07/2022 is zo’n attest niet meer verplicht! In plaats daarvan komt er een standaardverklaring op de factuur te staan.

Dit mag toegepast worden vanaf 01/01/2022. De klant heeft vervolgens één maand de tijd om deze toepassing te betwisten. Deze nieuwe regel legt de verantwoordelijkheid voor het correct toepassen van het verlaagde btw-tarief volledig bij de afnemer, de klant dus, terwijl de verantwoordelijkheid voorheen altijd bij de aannemer lag.

De vermelding komt op de voorkant van je factuur in geval van facturatie aan 6%. Wanneer de klant niet heeft gereageerd binnen één maand, kun je er dus van uit gaan dat er aan alle voorwaarden voldaan is en dat de facturatie aan 6% BTW correct is gebeurd.

Wanneer neem je welke verklaring op?

  1. Bij verbouwingen van woningen ouder dan 10 jaar dient het volgende opgenomen te worden:

“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

  1. Bij verbouwingen aan privéwoningen van gehandicapten is dit de volgende gestandaardiseerde verklaring:

“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning die, in ieder geval na de uitvoering ervan, specifiek aangepast is om door een gehandicapte als privéwoning te worden gebruikt, (2) die woning bestemd is om te worden verhuurd, door één van de personen bedoeld in rubriek XXXII, § 1, 1°, van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven en (3) die werken worden verstrekt en gefactureerd aan één van de personen bedoeld in rubriek XXXII, § 1, 1°, van tabel A van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

  1. De verklaring voor woningcomplexen voor gehandicapten is de volgende:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat de werken (1) worden verricht aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten en (2) worden verstrekt en gefactureerd aan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon die een instelling beheert die op duurzame wijze, in dag- en nachtverblijf, personen met een handicap huisvest en die om deze reden een tegemoetkoming geniet van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap dat door de bevoegde overheid is erkend. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Conclusie

Deze nieuwe regelgeving rond het verlaagde btw-tarief is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt, zolang je weet waar te beginnen én wat je precies moet doen om alles 100% correct in orde te brengen. Zit je toch nog met vragen, of is het nog niet helemaal duidelijk welke invloed dit heeft op jouw persoonlijke situatie? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. We helpen je met plezier verder!

 

#accountant #accountancy #verlaagdbtwtarief #lagerbtwtarief #btw #btwtarief #btwtarieven #btwattest #renovatie #herstelling #woning

2022-02-25T11:33:23+00:00 februari 25th, 2022|Financial, Taxes|0 Comments