Check de inhoudingsplicht

Ben jij een enige bedrijfsleider of heb je een eenmanszaak? Dan staan er waarschijnlijk vaak grote projecten op de planning. De kans is groot dat je dan ook eens beroep doet op de hulp van een collega-ondernemer of een onderaannemer/medecontractant. Wanneer je een contract afsluit of gaat samenwerken met een (onder)aannemer is het belangrijk om te controleren of diegene al dan niet sociale of fiscale schulden heeft. Is dit het geval, dan is het wettelijk verplicht een inhouding uit te oefenen. Deze controle dient bij elke factuur te gebeuren.

Is dit verplicht voor elke sector?

Neen, gelukkig niet. Het gaat specifiek om de bouwsector, vleessector en de sector van bewakings- en/of toezichtdiensten.

Hoe kan je dit controleren?

Dit is uiteraard dé belangrijkste vraag! Gelukkig bestaat er een eenvoudige tool voor die je in zo’n situaties kan gebruiken: www.checkinhoudingsplicht.be

Na het ingeven van het ondernemingsnummer van de betreffende onderneming, krijg je een overzicht van zowel de fiscale als de sociale schulden.  Bij een groen of grijs kader, dient er geen actie genomen te worden.  Is het kader rood? Dan is er een verplichting tot inhouding.

Verplicht tot inhouding, wat nu?

Wat je dan moet doen, kan je verder volgen op de website. Het doel van dit systeem is dat je het volledige factuurbedrag of een gedeelte daarvan doorstort aan de nodige instantie. Jij zet dit eigenlijk recht voor de (onder)aannemer.

Het is steeds belangrijk om goed te communiceren met de collega-ondernemer. Er kan bijvoorbeeld een fout gebeurd zijn waardoor er een verplichting tot inhouding is. Of misschien werd het nodige wel betaald, maar loopt het systeem wat achter. Dan kan er ook altijd afgesproken worden dat de schuld wordt rechtgezet vooraleer de factuur betaald wordt.

Wat zijn de gevolgen als je dit niet checkt?

Kom je de inhoudingsplicht niet na, dan word je hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de fiscale en sociale schulden van de medecontractant. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de totale som van de werken (excl. btw) uitgevoerd door de (onder)aannemer. De RSZ en de fiscus kunnen ook hoge boetes vorderen!

Conclusie

Voor ondernemingen in de bouwsector, vleessector en de sector van bewakings- en/of toezichtdiensten is het verplicht om de inhoudingsplicht te controleren vooraleer een factuur van een (onder)aannemer betaald wordt.
➜ Ook het reinigen van gebouwen valt onder de bouwsector!

Toch onzeker over de werking van deze verplichting? Maak dan een afspraak bij jouw dossierbeheerder. Wij helpen jou graag verder!

2022-09-08T09:15:58+00:00 september 5th, 2022|Financial, Taxes|0 Comments